เว็บจองโรงแรม ราคาพิเศษ!!!

฿ 5,000 Product  1เดือน

คำอธิบาย

ในปัจจุบันทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี
จึงทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหลายๆด้าน

ซึ่งหากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐควรจะให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น
คือ การการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา แม้กระทั่งประชนชนทั่วไปให้รู้จักการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆ เช่น ภาษา php ภาษา java ภาษา Asp.net ฯลฯ

การจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ควรที่จะผลิตบุคลากรด้านต่างๆให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ถือว่า นักพัฒนาโปรแกรม
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด บางทีต้อง import นักพัฒนาจากต่างประเทศ
เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมไทย หรือแม้กระทั่งส่งงานให้นักพัฒนาต่างประเทศพัฒนาให้
เพราะหานักพัฒนาเก่งๆไม่ค่อยได้ หรือหาได้แต่ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ บางที อาจต้องจอง
คิวงานนานนับปีก็มี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้จินตนาการในการพัฒนา
ค่อนข้างสูง มีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างมาก ดั้งนั้น คนที่เข้ามาในวงการนี้ส่วนมากจะอยู่กับมัน
ได้ไม่นาน อายุงานในด้านนี้ค่อนข้างสั้น ด้วยเหตุผลต่างๆ ตามแต่ละบุคคล ฉะนั้น ต้องคนที่รัก
การเขียนโปรแกรมจริงๆถึงจะอยู่กับมันได้

สำหรับ "เว็บจองโรงแรม" หรือระบบจองโรงแรมที่เรารับทำนั้น เราเชื่อว่า "จะสามารถต่อยอด"
ให้ธุรกิจที่พักของท่านง่ายขึ้น ลูกค้าเข้าหามากขึ้น และท่านจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเปิด
เว็บไซต์ระบบจองโรงแรมกับเราสิครับ!!!

  • จำนวน
฿5,000
฿5,000
  • จำนวน
รายการเรตติ้ง
รายการขาย0
เข้าชม1,252
yut
yut

วันที่สมัครสมาชิก: Jan 2016

ผู้ใช้ให้คะแนน
ยอดการขาย0

รายการอื่นๆเพิ่มเติม

รายการที่เกี่ยวข้อง