บริการออกแบบพร้อมส่ง Email Marketing ถึงลูกค้า ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โทร 089-684-7913

Product  ทันที

คำอธิบาย

บริการจัดส่งอีเมล์มาร์เกตติ้ง เพื่อแจ้งอัพเดทข่าวสาร โปรโมชั่นถึงลูกค้าเก่าและใหม่ รักษาฐานลูกค้าให้จดจำแบรน สร้างภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจทางออนไลน์

- ระบบการส่งแบบทันสมัย สามารถเชคการเปิดอ่าน, การเปิด Click Link
- ตั้งเวลาจัดส่งล่วงหน้าได้
- โครงสร้างแบบ HTML ดูเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนการทำงาน
- สรุปรูปแบบการจัดส่ง และเสนอราคาจัดทำ
- ตกลงร่วมงาน ส่งข้อมูล Text ข้อความ / รูปประกอบ รูปสินค้า / Account Email ที่ส่งเป็นไฟล์ Excle เพื่อให้ทางเรา Import ข้อมูลลงโปรแกรม


ราคาจัดส่ง ขึ้นอยู่กับจำนวน Account Email และจำนวนครั้งที่จัดส่งภายใน 1 เดือน โดยเราแบ่งตาม Package ดังนี้


***งดให้บริการส่ง Bomb Mail

สอบถามข้อมูล
Tel: 089-684-7913 (สายด่วน Creative Designer)
ดูผลงานเพิ่มเติม: www.uzaweb.com
Fackbook: www.facebook.com/uzawebsite