รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ทั้งในและนอกระบบ

Service  24 ชั่วโมง

คำอธิบาย

กรณีที่ท่านตกเป็นลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในและนอกระบบ ได้แก่ หนี้เงินกู้นอกระบบ หนี้ธนาคาร หนี้บัตรเครดิต หนี้จำนองบ้าน หนี้จำนำ หนี้เช่าซื้อรถยนต์ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ภายในกำหนดเวลา ก็ถูกเจ้าหนี้ทวงถามตลอด ทำให้ลูกหนี้ต้องทุกข์ทั้งกายและใจ…

ปัญหาเหล่านี้ เรามีทางออกให้ลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากมาย แต่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดได้ และยังมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อยู่ (สำหรับลูกหนี้ที่ไม่คิดที่จะหนีหนี้) ลูกหนี้สามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ขอหยุดหนี้เดิมและทำการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ โดยขอให้เจ้าหนี้หยุดคิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย ยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือขอลดทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยด้วยเลย ตลอดจนขอผ่อนชำระรายเดือนให้น้อยกว่าเดิมเสียอีก

หากลูกหนี้ติดต่อประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยตนเองอาจเสียเปรียบเจ้าหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้มีอำนาจเหนือกว่าลูกหนี้ กล่าวคือ เจ้าหนี้ก็ต้องการให้ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเพียง งวดเดียว โดยเร็วที่สุด แต่ทางฝ่ายลูกหนี้ก็ต้องการชำระหนี้ให้น้อยที่สุด ยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความคิดคนละขั้ว ดังนั้น ลูกหนี้ควรมอบหมายให้ทีมทนายความเข้าไปดำเนินการแทนลูกหนี้ดีกว่าครับ

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด รับเจรจาประนอมหนี้ทั่วไป หนี้ล้มละลาย เป็นต้น

ค่าบริการ
1.บริษัทฯ คิดค่าบริการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระก่อนเริ่มงาน
2.กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการประนอมหนี้ให้ท่านได้ บริษัทฯ คิดค่าบริการกับท่านเพิ่มอีก 5% ของยอดหนี้ที่ท่านต้องชำระต่อเจ้าหนี้ (เช่น ก่อนเริ่มงาน หากลูกหนี้เป็นหนี้กับเจ้าหนี้ จำนวน 1 ล้าน บาท แต่บริษัทฯ ได้เจรจากับเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ตกลงยินยอมให้ท่านชำระหนี้แค่เพียง จำนวน 3 แสน บาท ท่านต้องชำระค่าบริการให้กับบริษัทฯ 5% ของยอดหนี้ 3 แสน เท่ากับ 15,000 บาท เป็นต้น )
3.ท่านต้องชำระค่าเดินทาง ในกรณีที่ทนายเดินทางไปทำงานให้ท่าน ในต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าเดินทางต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้
ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 3,500 บาท
ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 4,500 บาท
ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 6,500 บาท

หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก,ค่าตั๋วรถเดินทาง,ค่าน้ำมันรถยนต์,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทนายคมสันต์ สุขกุล
ที่ติดต่อ : 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เว็บไซต์ : http://www.ทนายไซเบอร์.com/ โทร. 0-2183-0166 , 08-5498-2997, 095-715-9307 อีเมล์ :mr.khomson@gmail.com