รับว่าความ

Service  24 ชั่วโมง

คำอธิบาย

ความสำคัญในการว่าจ้างทนาย และข้อแนะนำในการเลือกทนายความ

เมื่อเราต้องขึ้นศาลหรือเกิดกรณีพิพาทที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง สิ่งแรกที่เราจะนึกถึง ก็คือ “ทนาย” เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญในการว่าจ้างทนาย และข้อแนะนำดีๆ ในการเลือกทนายความให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ

การจ้างทนายมีความสำคัญมากครับ เพราะว่าจะช่วยให้เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย และเสียเวลากับการไปศาล เพราะเราสามารถมอบหมายให้ทนายดำเนินการแทน รวมไปถึงทนายส่วนใหญ่นั้นจะรู้ข้อกฎหมายปลีกย่อยต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้เราได้ครับ และที่สำคัญยังทำให้เราไม่เครียดหรือสติแตกเมื่อถูกฟ้องร้องและต้องไปขึ้นศาล เพราะว่าทนายจะคอยแนะนำเราทุกอย่างเลยครับ และที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงินและเวลาด้วย

สำหรับข้อแนะนำในการเลือกทนายในเบื้องต้นคือเราต้องตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตทนายความหรือบัตรประจำตัวทนายความที่ออกโดยสภาทนายความให้สามารถว่าความได้นั่นเองครับ ซึ่งใบอนุญาตนี้จะบอกคุณได้ว่าทนายคนนี้ได้รับการฝึกฝนในด้านของกฎหมายเป็นผู้ที่มีความรู้จริง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางที่ดีคุณต้องถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนี้ไว้ตรวจสอบก่อนว่าจ้างด้วยนะครับ และควรตรวจสอบว่าสำนักงานทนายที่คุณไปหาทนายให้มาว่าจ้างนั้นมีการขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความหรือไม่ หรือถ้าหากเปิดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ต้องดูว่าขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจหรือไม่ครับ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสำนักงานทนายที่ได้มาตรฐาน และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั้นคือ ทนายคนที่เราจะจ้างนั้นมีความสัมพันธ์กับคู่กรณีของเราหรือไม่ เคยเป็นที่ปรึกษากันมาก่อนหรือไม่ เพราะว่าความลับของเราอาจรั่วไหลได้ถ้าทนายที่จ้างไม่มีจรรยาบรรณมากพอ และที่สำคัญมากๆ คือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย ซึ่งแต่ละคนนั้นคิดไม่เหมือนกันครับ เช่น อาจเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายแบบเหมาจ่ายทั้งสามศาล หรือรายศาล และอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงแยกกับค่าทนายก็ได้ครับ สำหรับค่าทนายนั้นทนายบางคนจะเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายเป็นการเหมาจ่ายตลอดทั้งสามศาล หรือเหมาจ่ายเป็นรายศาล บางรายจะเรียกค่าใช่จ่ายตามที่จ่ายจริงแยกต่างหากจากค่าทนาย ส่วนค่าทนายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการดำเนินคดีและความมีชื่อเสียงของทนายแต่ในส่วนของสำนักงานทนายก็มีวิธีการคิดค่าทนายหลายแบบเช่น เป็นร้อยละจากทุนทรัพย์ที่พิพาท คิดเป็นรายชั่วโมงของการทำงานของทนาย คิดเป็นรายครั้งที่ต้องไปว่าความที่ศาลก็ได้ครับ ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูที่ผลงานและความเป็นไปได้ครับ และหลังจากที่ตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวทนายและสำนักงานทนายแล้วก็เริ่มในส่วนของคดีได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดี การทำสัญญาจ้างว่าความ การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับคดี การให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของคดี และสอบถามทนายทันทีหากมีข้อสงสัยครับ

นี่คือความสำคัญในการจ้างทนายและข้อเสนอแนะในการเลือกทนาย ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นความจำเป็นในการจ้างทนายให้ว่าความและเป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะให้คุณสามารถเลือกทนายที่ดีเพื่อตัวคุณและบริษัทของคุณได้ครับ

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ให้บริการรับว่าความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รับเป็นทนายว่าความในการร้องขอต่อศาลในคดีแพ่งและอาญา ดังนี้
-ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
-ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดก
-ร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
-ร้องขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
-ร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
-ร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
-ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็นสามี
-ร้องขอตั้งผู้ปกครอง
-ร้องขัดทรัพย์, กันส่วน, เฉลี่ยหนี้
-ร้องขอชำระหนี้จำนอง
-ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
-ร้องขอคืนของกลางในคดีอาญา เป็นต้น

2.รับเป็นทนายว่าความ (เป็นทนายโจทก์หรือจำเลย) ในคดีแพ่ง ดังต่อไปนี้
-ฟ้องเรียกเงินกู้ (ฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน)
-ฟ้องกู้ยืมและจำนอง
-ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค
-ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
-ฟ้องละเมิด, บุกรุกที่ดิน, บุกรุกเคหะสถาน
-ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
-ฟ้องละเมิด, ทำร้ายร่างกาย, รถชนกัน, บาดเจ็บ
-ฟ้องแบ่งมรดก
-ฟ้องหย่า, แบ่งสินสมรส, ฟ้องชายหรือหญิงชู้เรียกค่าสินไหมทดแทน
-ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ
-ฟ้องขับไล่, บุกรุก, ขับไล่ตามสัญญา
-ฟ้องเรียกค่านายหน้า, เรียกค่าจ้าง
-ฟ้องถอนคืนการให้, เพิกถอนการฉ้อฉล
-ภริยาฟ้องสามีให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ภริยาและบุตร
-ผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์, เช่าซื้อสินค้า
-ฟ้องเปิดทางจำเป็น, ฟ้องเป็นทางภาระจำยอม, ฟ้องขอให้เปิดทางสาธารณะ
-ฟ้องเลิกหุ้นส่วนสามัญ
-ผิดสัญญาบัตรเครดิต, กู้เงินเกินบัญชี, จำนอง, ค้ำประกัน เป็นต้น

3.รับเป็นทนายว่าความ (เป็นทนายโจทก์หรือจำเลย) ในคดีอาญา ดังต่อไปนี้
-คดีลักทรัพย์
-คดีรับของโจร
-คดีวิ่งราวทรัพย์
-คดีชิงทรัพย์
-คดีปล้นทรัพย์
-คดีฉ้อโกงทรัพย์
-คดียักยอกทรัพย์
-คดีรีดเอาทรัพย์
-คดีบุกรุกในเคหะสถาน
-คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
-คดีข่มขืนกระทำชำเรา
-คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา, พยายามฆ่า
-คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ทำร้ายเจ้าพนักงาน
-คดีหมิ่นประมาท
-คดียาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

4.รับเป็นทนายความ ในคดีพิเศษ ดังนี้
-คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
-คดีล้มละลาย
-คดีภาษีอากร
-คดีปกครอง
-คดีอื่นๆ นอกจากนี้ เป็นต้น

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อทนายคมสันต์ สุขกุล เพื่อสอบถาม ค่าบริการ เบอร์โทร. 0-2183-0166, 08-5498-2997 หรือ Line Id : khomsonsukkul ได้ตลอดเวลาทำการครับ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด 268/88 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เว็บไซต์ : http://www.ทนายไซเบอร์.com/ อีเมล์ : mr.khomson@gmail.com