รัสเซีย-ไทย ราคาสุดพิเศษโดยผู้เชียวชาญ!!!

฿ 200 Product  3 วัน

คำอธิบาย

เราบริการแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด้วยผลงานแปลที่มีคุณภาพโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย
และชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษาโดยตรง นักแปลแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปล
ในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์
การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถ
รองรับงานแปลเกือบทุกประเภท ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมาก
หรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยเอกสารทางราชการที่ทางเรารับแปลอยู่ในขณะนี้
ประเภทของเอกสารที่รับแปล :

- คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
- รายงานการประุชุม จดหมายข่าว เอกสารรับรองคุณภาพ ISO
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ ภ.พ.20
- รายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานงบการเงิน รายงานงบดุล รายงานงบกำไรขาดทุน
- เอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสาร MOU / TOR สัญญาทางกฏหมาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารยื่นซองประมูล
- เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า เป็นต้น
- บทความทางวิชาการ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
- คู่มือการทำงาน คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
- จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
- ใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
- เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน
- เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
- ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
- ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
- เว็บไซต์ เว็บเพจ
- เอกสารอื่น

ติดต่อเพื่อแปลภาษาเอกสารราชการจาก รัสเซีย-ไทย ได้ทันที!! เพียงกด Order หาเราในตอนนี้!!

  • จำนวน
฿200
฿200
  • จำนวน
รายการเรตติ้ง
รายการขาย0
เข้าชม1,459
bbktranslation
bbktranslation

วันที่สมัครสมาชิก: Dec 2015

ผู้ใช้ให้คะแนน
ยอดการขาย0