วิธีการใช้งาน

  1. วิธีสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานกระดาน Freelance
  2. วิธีจัดการข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน
  3. วิธีลงประกาศสินค้าบริการบนกระดาน Freelance
  4. วิธีสั่งซื้อสินค้าบริการบนกระดาน Freelance
  5. สำหรับผู้ซื้อ - วิธียืนยันการส่งมอบสินค้าบริการบนกระดาน Freelance
  6. สำหรับผู้ขาย - วิธียืนยันการส่งมอบสินค้าบริการบนกระดาน Freelance
  7. วิธีการซื้อ Boost Post
  8. วิธีขอความช่วยเหลือหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน